Kvě 15
00:18

Výsledky

Celkové výsledky kategorií HD21 s mezičasy a sloučené výsledky kategorii HD21. Výsledky ostatních kategorií jsou ke stažení zde i s mezičasy. U mezičasů na první kontrolu u mistrovských kategorií je třeba odečíst 1 minutu.