Kvě 13
17:08

Příprava závodů je malé bojové cvičení

Stovka pořadatelů zabezpečuje páteční sprint. Je to Zde vám dáváme k nahlédnutí něco ze zákulisí. Nemusíte se obávat, bude o vás dobře postaráno...

08:30   Příprava pracoviště IT, následně přestěhování do připraveného stanu

09:00   Příjezd televize parkování přenosových vozů, Instalace techniky, instalace kamer, zkoušky spojení s IT
10:00   Odběr a přeprava hrazení 100ks hrazení
11:00
·     Stavba cílové arény a všechny vnější prostory před 21. budovou oblouky, transparenty, hrazení, mléko, cílová kontrola, stany, informační tabule, stoly, židle, prostory pro televizní komentátory, elektřina
12:00
·     Instalace toalet TOI-TOI
·     Instalace bannerů OB
13:00
·     Stavba startovacích koridorů uvnitř budovy
·     Příprava Karantény (vytyčení, kontrola „check“,  výdej čísel, instalace startovek, pokynů, označení záchodů, vytyčení zakázaných prostor,  výdejna popisů kontrol, příjem do úschovny zavazadel
·     Instalace zakázaných zón v parku – kolíky páska
·     Instalace RaComu 
14:00
·     Otevření prezentace
·     Instalace pivního stánku Litovel
14:30 Sraz hlídačů kontrol, předělení stojanů, krabiček, lampiónů, rozdělení na skupiny
15:30
·     Otevření karantény pro kategorii H21, D21
·     Roznos kontrol
·     Otevření úschovny zavazadel
·     Ukončení dohlášek na prezentaci (Vintr)
·     Zkušební probíhání tratí H21 a D21 (dva předběžci)
15:55 Zahájení přímého přenosu
16:00
·     Uzavření karantény pro kategorii H21, D21
·     Start první žena D21
16:30 Ukončení výdeje obálek na prezentaci
16:31 Start poslední žena D21
16:45 Start první muž H21
16:47 Doběh poslední žena D21 (Odhad)
17:00
·     Zveřejnění popisů pro veteraniádu a veřejný závod (vložení do eurosložek)
·     Vyzvednutí květin pro květinové vyhlášení
17:17 Start poslední muž H21
17:34 Doběh poslední muž H21 (Odhad)
17:36-17:40 Květinové vyhlášení, nejprve D, pak H
17:40-17:50
·     Změna prostoru startu samoobsluha odběru map, instalace kastlíků, popisek pořadí
·     Uklizení startovací a cílové fotobuňky
·     Přesun místního speakera na místo televizního
17:40 Otevření karantény pro kategorie H16,H18H20,H21A,B  D16,D18,D20,D21A,B
17:50 Start ostatních kategorií start čas 110
·     mistrovské z karantény,
·     veteraniáda a veřejný závod z místního prostoru
·     dopingová kontrola pro vybrané závodníky
18:00 Uzavření karantény pro kategorie H16,H18H20,H21A,B  D16,D18,D20,D21A,B
18:15 Výdej map pro kategorie D21, H21
18:59 Start posledních závodníků
19:00 Otevření jídelny
19:20 Doběh posledních závodníků (Odhad)
19:30
·     Uzávěrka závodu
·     Ukončení úschovny
·     Ukončení hlídání a sběr kontrol
·     Zrušení vyznačených zakázaných zón
19:45-20:15 Vyhlášení výsledků
20:30 Úklid shromaždiště
21:30
·     Odvoz hrazení
·     Odvoz ostatního materiálu na klubovnu