POKYNY PRO ÚČASTNÍKY

 

Mistrovství České republiky v orientačním běhu ve sprintu 2010, hummel sprint cup

Veteraniáda České republiky v orientačním běhu ve sprintu 2010

Veřejný závod, Zlín 14. 5. 2010

 

Vítejte ve Zlíně, ve městě s historickou tradicí Tomáše Bati.Vítáme Vás na mistrovství ČR v orientačním běhu ve sprintu, který pro Vás připravil SKOB Zlín v centrální části Zlína, do které ho patří i bývalý Baťův areál. Závod hlavních kategorií mužů a žen bude přenášet v přímém přenosu Česká televize na programu ČT4 Sport.

Věříme, že se Vám ve Zlíně bude líbit. Přejeme Vám neopakovatelný sportovní zážitek.

 

Pořadatelský subjekt:  Sportovní klub orientačního běhu Zlín

 

Centrum:                     Zlín, budova Krajského úřadu Zlínského kraje, východní vchod. 49°13'23.735"N, 17°39'30.913"E  (cesta z parkovišť nebude značena, ale jedná se o nejvyšší budovu ve Zlíně), nebude možnost postavení klubových stanů, možnost využití 4. patra garáží jako zázemí a prostor pro převlékání (viz plánek cílové arény).

 

Prezentace:                  Zlín, budova Krajského úřadu Zlínského kraje, číslo budovy 22.

                                    14:00 – 15:30 dohlášky pouze na páteční veřejný závod a veteraniádu

14:00 – 16:30 výdej obálek

Na prezentaci hlaste i případnou změnu čísla SI čipu.

 

Program:                     16:00              start 00, první v kategorie D21

                                    16:45              start 45, první v kategorie H21

                                    17:36              květinové vyhlášení kategorií D21,H21 pro ČT

                                    17:50              start prvních závodníků ostatních kategorií (startovní čas 110)

                                    19:30              uzávěrka závodu

                                    19:45              vyhlášení výsledků

 

Parkování:                   Zlín, jižně od prostoru závodu na doporučených komerčních parkovištích (viz plánek parkovacích ploch). Cesta z parkovišť nebude značena.

 

Vzdálenosti:                 Centrum – Ubytování tělocvična                               10 min

                                    Parkoviště – Centrum                                                5-10 min (není značeno)

                                    Centrum – Cíl                                                           0 m

                                    Centrum – Karanténa                                                0 m

                                    Centrum – Start ostatní kategorie                               0 m

 

Mapa:                          Baťův Zlín 1:5.000 (E = 2,5 m), formát A4 (pozor změna proti rozpisu), mapový klíč ISSOM 2007, hlavní kartograf Bohumil Háj, stav jaro 2010, tisk IMPROMAT Zlín. Mapa bude pro všechny kategorie vytištěna na vodovzdorném, polosyntetickém materiálu PRETEX a nebude v mapníku (pozor změna proti rozpisu). Mapy odevzdávají v cíli pouze kategorie D21 a H21, výdej map od 18:00 hod. v cíli.

                                    Zvláštní mapové značky: černý křížek (značka 540)  – drobné stavby (větrací šachty, reklamní tabule, dětské prolézačky, vlakové nárazníky…

                                    Fialový dostisk: v mapě je vyznačen zakázaný prostor (mapová značka 709 nepřístupná oblast)

 

Tréninková mapa:       Tréninkovou mapu obdrží závodníci na prezentaci. Je v těsné blízkosti centra. Tréninková mapa je vytištěna na vodovzdorném, polosyntetickém materiálu PRETEX, stejnou technologií jako mapy pro závod.

 

Terén:                          Tovární areál s průmyslovou zástavbou, různé typy budov a staveb, široké ulice, chodníky, úzké tovární uličky, otevřená prostranství, tovární nádvoří. Mírně svažitý městský park se zpevněnými cestami, bez podrostu s množstvím drobných staveb. Centrum města s okolní zástavbu, úzkými uličkami a průchody. Převýšení mezi nejnižším a nejvyšším bodem závodního prostoru je cca 10 m. Velká část závodu je po rovině. Běžecký podklad je v průmyslovém areálu kombinací asfaltu, betonu a chodníkové dlažby. Místy povrch dosti nerovný, na některých cestách zbytky kolejí. V parku a městské zástavbě kombinace asfaltového povrchu a betonové dlažby

 

Upozornění:                 Závodí se ve městě za neomezeného provozu, dbejte vlastní bezpečnosti. Každý závodník závodí na vlastní nebezpečí.

 

Omezení a doporučení obutí: Je zakázáno běžet v botách s hřeby!!! Vzhledem k charakteru podložky je doporučena lehká atletická běžecká obuv.

 

Závodní prostor:          Centrální část Zlína ohraničena ze severní části řekou Dřevnicí, ze západní ulicí Přímou, z jižní části třídou Tomáše Bati, vyjma prostoru kolem cílové arény, z východní části ulicí Dlouhou. Závodní prostor je uzavřen pro účastníky závodu. Zakázané prostory v okolí cílové arény viz plánek cílové arény.

 

Popisy kontrol:            V karanténě a na mapě (kategorie M ČR), v centru a na mapě (veteraniáda, veřejný závod k dispozici od 17:00).

Ražení:                        Elektronické – SportIdent. V případě selhání SI jednotky jsou na mapě políčka R. V případě krádeže stojanu (přestože budou hlídány), pořadatel poznačí do mapy průběh kontrolou

 

Startovní čísla:            Startovní čísla mají pouze závodníci kategorií M ČR (včetně DH21A,H21B). Čísla jsou vydávána formou samoobsluhy v karanténě.

 

Karanténa:                  Kategorie H21, D21: Karanténa je z jižní strany budovy krajského úřadu a také v prostorech krajského úřadu. Závodníci jsou povinni se dostavit do karantény od 15:30 do 16:00 hod.

                                    Ostatní kategorie M ČR (včetně DH21A,H21B): Karanténa je z jižní strany budovy krajského úřadu a také v prostorech krajského úřadu. Závodníci jsou povinni se dostavit do karantény od 17:40 do 18:00 hod.

 

Při vstupu do karantény jsou závodníci povinni si vynulovat čip (CLEAR) provést a provést kontrolu nulování (CHECK). Tato kontrola bude následně vyčtena a zkontrolována. Karanténu mohou opustit pouze startovacím koridorem do závodu. V karanténě bude WC (2xTOI-TOI a v budově krajského úřadu), výdej popisů, výdej startovních čísel, příjem zavazadel do úschovny. V karanténě nebude občerstvení. V karanténě je zakázáno používat jakékoliv prostředky komunikace. Dodržujte prosím zásady fair-play. Závodníci veteraniády a veřejného závodu karanténu nemají.

 

Start:                           00 = 16:00.

Kategorie D21, H21: Startovní koridor začíná na konci karantény v prostorách budovy KU. Startovní koridory jsou 3, celková délka koridorů je 50 m. V 1. koridoru si závodník vynuluje, ve 2. koridoru provede kontrolu nulování a schází o patro níž. Ve třetím koridu čeká na svůj startovní čas. Vlastní start je ze startovní branky. Na startu je závodníkovi podána mapa lícem dolů. Ten ji v čase startu otáčí a vybíhá, mapový start je vzdálen 30 m.

Ostatní kategorie M ČR (včetně DH21A,H21B): Startovní koridor začíná na konci karantény v prostorách budovy KU.. Startovní koridory jsou 3, celková délka koridorů je 50 m. V 1. koridoru si závodník vynuluje, ve 2. koridoru provede kontrolu nulování a schází o patro níž. Ve třetím koridu čeká na svůj startovní čas. Po startu si závodník odebere mapu, mapový start je vzdálen 30 m. Pro ostatní kategorie M ČR, veteraniádu a veřejný závod je společný třetí koridor.

Veteraniáda a veřejný závod: Startovní koridor začíná v prostoru cílové arény. Startovní koridory jsou 3, celková délka koridorů je 15 m. V 1. koridoru si závodník vynuluje, ve 2. koridoru provede kontrolu nulování. Ve třetím koridu čeká na svůj startovní čas.Po startu si závodník odebere mapu, mapový start je vzdálen 30 m. Pro ostatní kategorie M ČR, veteraniádu a veřejný závod je společný třetí koridor.

 

Cíl:                              Kategorie D21, H21: Závod končí proběhnutím cílové čáry, závodníci cílují na fotobuňku. Za cílovou čarou orazí závodníci cílovou kontrolu v pořadí, vekterém proběhli fotobuňkou. Následně vyčtou svůj čip u počítače. Aktuálně první tři závodníci průběžného pořadí kategorií D21 a H21 zůstávají z důvodu přímého přenosu České televize na vyhrazeném místě v prostoru cíle.

                                    Ostatní kategorie: V cíli závodník ukončí závod oražením cílové jednotky a vyčtením svého čipu u počítače. Vyčíst čip musí i ti, kteří závod z jakéhokoliv důvodu nedokončí!

 

 

Povinné úseky:            Start – začátek orientace

                                    Poslední kontrola – cíl

Povinné úseky jsou vyznačeny koridory.

 

Zakázané prostory při závodě: V průběhu závodu je přísně zakázáno překonávat objekty, které jsou v mapě zakresleny zákazovými mapovými značkami ISSOM 2007.           Některé objekty (značka 421 a 709) jsou v parku pro vyšší zdůraznění označeny červeno-bílou páskou.

 

Mezičasy:                     Rádiový přenos mezičasů z kontrol na shromaždiště zajišťuje firma RACOM. Kategorie D21 a H21 mají na trati tři mezičasy (cca 8. minuta, 12. minuta, předsběrka), všechny ostatní mistrovské kategorie mají mezičas v druhé polovině závodu.

Předpokládané časy vítězů: Ve všech kategoriích 15 min.

 

Časový limit:                30 minut

 

Občerstvení:                V cíli.

 

WC:                             V centru TOI-TOI. V karanténě TOI-TOI a WC krajského úřadu

 

Mytí:                            V cíli není zajištěno, následně v prostoru ubytování.

 

Zdravotní služba:         V cíli zajišťuje lékař.

Dopingová kontrola:   Vybraní závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole.

 

Výsledky:                     Průběžné výsledky budou zveřejňovány v cíli.

                                    Konečné oficiální výsledky na http://za2010.skob-zlin.cz/.

Upozornění:                Pořadatelé neručí za odložené věci v prostoru shromaždiště. Pro bezpečnost svých věcí použijte úschovnu zavazadel.

                             

Vyhlášení výsledků:     Kategorie D21, H21: Ihned po ukončení obou kategorií ( 17:36) proběhne květinové vyhlášení prvního až třetího závodníka v kategorii.

                                    Všechny kategorie: 19:45 hod. v centru závodu. Vyhlášeni budou závodníci na 1. – 3. místě v kategoriích M ČR a Veteraniády ČR.

 

Stravování:                  V restauracích ve Zlíně (mimo závodní prostor).

 

 

Protesty:                      S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu

 

Jury:                            Skyvová Kristýna, Kořínek Jindřich, Košárek Pavel

 

Funkcionáři:                ředitel závodu                        Michal Schafer

                                    hlavní rozhodčí                                  Anna Stackeová

                                    stavba tratí                             Libor Slezák

 

Poděkování partnerům a sponzorům závodu:

Sponzoři: Craft., Greiner packaging, Magador, Impromat, ShoCart,

 Partneři pořadatele: Zlínský kraj, Město Zlín; Racom Nové Město na Moravě;

Mediální partner: Radio Zlín

Partneři Českého svazu orientačního běhu: Gigasport; Žaket; Equica; T-MAPY; TOI-TOI; H.S.H. sport; Mercuri international; Lesy ČR; Mizuno; Nord service; Eqiuca; Cca; Enervit; Noname; Vavrys; hummel

 

Děkujeme všem partnerům a sponzorům, zejména Krajskému úřadu ve Zlíně, za pomoc při organizování tohoto závodu.