R O Z P I S ZÁVODU

        

Gigasport Český pohár 2010 (1. a  2. závod)

Žebříček A 2010 (1. a 2. závod), Žebříček B-Morava 2010 (2. a 3. závod)

závod českého rankingu 2010 s koeficientem 1,06

61. ročník Pohár Města Zlína -závod na klasické trati

 

 

               

 

Datum konání:                       sobota 15.5.2010 závod na klasické trati

                                                               neděle 16.5.2010 závod na krátké trati

               

Pořadatelský orgán:              Český svaz orientačních sportů

               

Pořadatelský subjekt:            sportovní klub orientačního běhu Zlín, Hradská 854, 760 01 Zlín

               

Kategorie:                              Gigasport Český pohár     D21E, H21E

                                                               Žebříček A                        D16A, D18A, D20A, H16A, H18A, H20A

                                                               Žebříček B-Morava           D12B, D14B, D16B, D18B, D20B, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, D60B, D65B,

                                                                                                        H12B, H14B, H16B, H18B, H20B, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B, H60B, H65B, H70B,
                                                                                                        H75B

                                                               Ostatní                              D21A,B,C, H21A,B,C

                                                                                                        D10C, H10C

                                                                                                        P3 (trať pro příchozí cca 3 km)

                                                                                                        T6 (normální trať cca 6 km)

 

Předpis:                                  Závodí se dle platných Pravidel OB, soutěžního řádu sekce OB a prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2010, v souladu s těmito předpisy budou i délky tratí a směrné časy vítězů.

               

Právo startu:                         dle platného soutěžního řádu a prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2010

 

Systém ražení:                        Sportident – možnost použití čipů řady 5, 6, 7, 8 a 9. Zapůjčení SI-čipu za 40 Kč/den

 

Info, kontakt:                         http://za2010.skob-zlin.cz

Tomáš Podmolík      777 784 411

                                                               Monika Krejčíková  721 366 458

                                                               Mail: za2010@skob-zlin.cz

 

Vklady:                                  H/D16-20A + H/D21                   sobota 170,- Kč           neděle 140,- Kč

                                                               H/D16-55B                                  sobota 150,- Kč           neděle 130,- Kč 

                                                               H/D12, 14, 60, 65B, H70, 75B    sobota   70,- Kč           neděle   70,- Kč

                                                               D/H10C , P3, P6                          sobota   70,- Kč           neděle   70,- Kč

                                                                                             

Přihlášky:                               Do 30.4. 2010 na http://www.obhana.cz/prihlasky.asp, pro neregistrované závodníky a případné zahraniční závodníky na

e-mailovou adresu prihlasky@skob-zlin.cz (přihláška je platná až po přijetí reply). Přihlášky po termínu jsou za zvýšený vklad o 50 % (do 7. 5. 2010). Pozdější přihlášky jsou možné pouze do naplnění kapacity, za zvýšený vklad o 100%, na veřejný závod za základní startovné. Vklady jsou platné při přihlášení v termínu a pro závodníky registrované v ČSOS nebo SZOŠ.
Veškeré platby (vklady a ubytování) zasílejte na účet SKOB Zlín 4080002310/6800 u Volksbank Zlín,  variabilní symbol 14XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v Adresáři ČSOS.

 

Prezentace:                            Zlín (spolu s M ČR ve sprintu)

– pátek 14. 5. 2010, 14:00 - 16:30 (výdej obálek na všechny dny, v tuto dobu se nepřijímají dohlášky na sobotu ani neděli)

Držková (centrum závodu)   

sobota 15. 5. 2010, 9:30 – 10:30 (dohlášky na sobotní závod), 9:30 – 11:30 (výdej obálek pro oddíly, které nebyly přihlášené na páteční závod)

– neděle 16. 5. 2010, 8:00 – 8:45 (dohlášky na nedělní závod), 8:00 – 9:30 (výdej obálek pro oddíly startující pouze v neděli)

 

Centrum:                                Na louce 2500 m severně od obce Držková v místní části Hutě-Košařiska. Bude značeno z centra obce od Hostince Na rozcestí a obecního úřadu.

 

Parkoviště:                             Bus v místě rozšíření na příjezdové cestě. Osobní automobily na louce centra závodu. Příjezdová komunikace je opravdu úzká.Pro předejití dopravním komplikacím, žádáme tímto účastníky o dodržování principu na závod výhradně tam a po závodě zpět.

 

Start:                                      intervalový v obou závodech                 sobota     00 = 11.30 hodin   

neděle     00 =   9.30 hodin

               

Vzdálenosti:                           parkoviště bus– shromaždiště 700 m

                                                               parkoviště osobní– shromaždiště 0-200 m

shromaždiště – start               2 starty , 1000 m a 2500 m (rozdělení kategorií na jednotlivé starty bude v pokynech)

                                                               shromaždiště – cíl  -0m

 

 

Ubytování:                             Ubytování v tělocvičně platit s přihláškou:

Tělocvična v centru Zlína od pátku (19h) do neděle (10h) 65 Kč/os./noc.

 

Dále jsme pro Vás sjednali smluvní ceny v  Patriotcampu www.patriotcamp.cz na Držkové  od Pá-Ne.

Pokoje v kolibě 220 Kč/os./noc/postel, 190 Kč/os./noc/přistýlka. 9x pokoj od 3 do 8 lůžkových včetně přistýlek.

Chatka velká 5x4 os. -400 Kč/ch./noc

Chatka (opravdu) malá 10x4 os. -300 Kč/ch./noc

Do chatek je nutné mít vlastní spacáky.

Vlastní stan 40 Kč/os./noc

Ceny konečné ,k těmto cenám se již nebude účtovat parkování a další poplatky.

Solidní restaurace, případně v obci další 2 zařízení.

Objednávky nejlépe sjednat po celých pokojích,chatkách.

                                               Není možné nocovat na shromaždišti!

 

Mapa:                                     Grúň, 6-11.2009, revize duben 2010, autoři – Bohumil Háj (hlavní kartograf) J.Vyoral, J. Háj, M.Nožička, J.Pospíšil

mapový klíč ISOM 2000.                                     

Vodovzdorný papír pretex.

                                                                             

                 Sobota (klasická trať)           1:15.000 e 5m, D/H 40 a výše 1:10.000 e 5m

Neděle  (krátká trať)               1:10.000 e 5m (všechny kategorie)

 

Terén:                                     Značně kopcovitý, typický Valašskohostýnský terén v n.v. 400-650 m.n.m. Převážně smíšený les, některé části bukové monokultury, hlavní hřeben louky. Průběžnost a viditelnost v terénu převážně dobrá,od výborné až po ztíženou především v náletových bukových hustnících. Občasný výskyt kamenů, v JZ části závodního prostoru výskyt kamenných bloků a skalních útvarů. Po únorové kalamitní sněhové nadílce místně ztížená průběžnost kvůli výskytu polámaných větví a korun stromů. Zmapováno značkou č. 407(podrost)

 

Předchozí mapa:                    70% zcela nový prostor, 30% v JZ části závodního prostoru předchozí mapa Ráztoka , 1:15.000, 1989 

 

Protesty:                                               Písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB čl.26.1

                                                               Osobně a na adresu hlavního rozhodčího Monika Krejčíková, Nad Stráněmi 4679, Zlín 760 05

 

Občerstvení:                          V centru závodu OB bufet s běžným sortimentem.

 

Upozornění:                           Prodejní a propagační činnost na shromaždišti je možná jen s předchozím souhlasem  pořadatele.

 

Zvláštní žádost:                      Závod probíhá se souhlasem státních (evropských) orgánů v přírodním parku Hostýnské vrchy a současně v ptačí rezervaci Natura 2000. Prosíme o respektování pravidel chování.

 

Hlavní funkcionáři:                               ředitel závodů         Tomáš Podmolík

hlavní rozhodčí       Monika Krejčíková R1

                                                               stavba tratí              Evžen Pekárek R2 , technická pomoc Tomáš Slováček

 

 

 

 

 

                                

 

Tento rozpis schválila soutěžní komise sekce OB ČSOS dne 12.4. 2010.

 

 

                Monika Krejčíková, hlavní rozhodčí                                                     Tomáš Podmolík, ředitel závodů