POKYNY ZÁVODU

        

Gigasport Český pohár 2010 (1. a  2. závod)

Žebříček A 2010 (1. a 2. závod), Žebříček B-Morava 2010 (2. a 3. závod)

závod českého rankingu 2010 s koeficientem 1,06

61. ročník Pohár Města Zlína -závod na klasické trati

 

 

               

 

VŠEOBECNÉ INFORMACE

 

 

Datum konání:                       sobota 15.5.2010 závod na klasické trati

                                                               neděle 16.5.2010 závod na krátké trati

               

Pořadatelský orgán:              Český svaz orientačních sportů

               

Pořadatelský subjekt:            sportovní klub orientačního běhu Zlín, Hradská 854, 760 01 Zlín

               

Předpis:                                  Závodí se dle platných Pravidel OB, soutěžního řádu sekce OB a prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2010, v souladu s těmito předpisy budou i délky tratí a směrné časy vítězů.

               

Právo startu:                         dle platného soutěžního řádu a prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2010

 

Systém ražení:                        Sportident – možnost použití čipů řady 5, 6, 7, 8 a 9. Zapůjčení SI-čipu za 40 Kč/den .

                                                               V případě selhání sportidentu je závodník povinen označit průchod kontrolou mechanicky do mapy.

 

Info, kontakt:                         http://za2010.skob-zlin.cz

Tomáš Podmolík      777 784 411

                                                               Monika Krejčíková  721 366 458

                                                               Mail: za2010@skob-zlin.cz

 

Prezentace:                            Zlín (spolu s M ČR ve sprintu)

– pátek 14. 5. 2010, 14:00 - 16:30 (výdej obálek na všechny dny, v tuto dobu se nepřijímají dohlášky na sobotu ani neděli)

Držková (centrum závodu)   

sobota 15. 5. 2010, 9:30 – 10:30 (dohlášky na sobotní závod), 9:30 – 11:30 (výdej obálek pro oddíly, které nebyly přihlášené na páteční závod)

– neděle 16. 5. 2010, 8:00 – 8:45 (dohlášky na nedělní závod), 8:00 – 9:30 (výdej obálek pro oddíly startující pouze v neděli)

 

Centrum:                                Na louce 2500 m severně od obce Držková v místní části Hutě-Košařiska. Bude značeno z centra obce od Hostince Na rozcestí a obecního úřadu.

 

Parkoviště:                             Viz plánky. V sobotu je možný příjezd na parkoviště do 11:15!!! Pak již bude cesta uzavřena a zjednosměrněna pouze pro výjezd až do konce rallye. Doporučujeme odjezd z centra až po vyhlášení. V neděli již bez omezení.

Při pozdějším příjezdu je možné parkovat např. v Držkové a dojít cca. 2,5 km pěšky. Vzhledem k velkému počtu lidí, aut a kol na Držkové toto nedoporučujeme.

Bus v místě rozšíření na příjezdové cestě, 100 Kč na oba dny.

Osobní automobily na louce centra závodu, 50 Kč na oba dny.

 

Start:                                      intervalový v obou závodech                 sobota     00 = 11.30 hodin   

neděle     00 =  9.30 hodin

               

Startovní listina:                    Bude zveřejněna na stránkách závodu, informační ceduli v centru a na startech.

               

                Časový limit,uzavření cíle:    Sobota – 180 minut, neděle – 90 minut. Uzavření cíle v čase od startu posledního závodníka+časový limit.

.              

                Předp. složení jury:                               Michal Besta JAM, Martin Janata DKP, Kristýna Skyvová STE

 

                První pomoc:                         V centru závodů.

               

                Šatny:                                    Ve vlastních stanech.

               

                Mytí:                                      V centru cisterna, lavory.

 

                WC:                                       Toi-toi v centru.

 

                Dětský koutek:                       V centru závodů s dětskou tratí.            

 

                Výsledky:                                              Předběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodů. Oficiální výsledky budou zveřejněny na www stránce závodu.

 

Vyhlašování:                          Proběhne po každém závodě zvlášť. Čas zahájení bude upřesněn v centru spíkrem.

 

Odevzdávání map:                Bude probíhat po oba dny. Vydávat se budou po startu posledního nedělního závodníka.

 

 

Vzdálenosti:                           parkoviště bus – shromaždiště 700 m

                                                               parkoviště osobní – shromaždiště 0-200 m

                                                               shromaždiště – cíl  -0m

 

Ubytování:                            1) V Patriot campu na Držkové dle individuální domluvy.

2) Ubytování v tělocvičně ve Střední průmyslové škole Zlín (třída T. Bati 4187). Do tělocvičny se dostanete pouze z ulice Kotěrova (viz plánek). Osobní auta mohou parkovat u třídy Tomáše Bati, pro autobusy bude vyhrazeno parkoviště přímo u tělocvičny (v ulici Kotěrova). Tělocvičnu můžete využívat v následujících časech:

                                                               Pátek – od 19:30.

Sobota – do 10:00 a od 16:00 (od 10:00 do 16:00 bude tělocvična uzamčena).

Neděle – do 10:00 (do této doby je potřeba tělocvičnu vyklidit).

Tělocvična se nachází v blízkosti rodinných domů, po 22. hodině je nutné dodržovat noční klid.

                                                               Pro jakékoliv informace v tělocvičně bude k dispozici pořadatel.

 

Mapa:                                     Grůň, 6-11.2009, revize duben 2010, autoři – Bohumil Háj (hlavní kartograf) J.Vyoral, J. Háj, M.Nožička, J.Pospíšil

Finální revize 4-5. 2010 Z. Krejčík.  Mapový klíč ISOM 2000. Mapa vodovzdorně upravená.           

                                                                              Sobota -klasická trať

Grůň-Hrubá jedle 1:15.000 e 5m, A3

Grůň-Košařiska 1:10.000, e 5m , A3.  Pro všechny žákovské kat. D/H 10-14 a D/H 45B(včetně) a výše, P3.

Neděle  -krátká trať

Grůň-Kuželek 1:10.000 e 5m A4 Pro všechny kategorie startu 1.

Grůň–Hutě 1:10.000 e 5m A4 Pro všechny kategorie startu 2.

 

                                                              Zvláštní mapové značky-běžně používané specifikace na mapě.

 

Terén:                                     Značně kopcovitý, typický valašsko-hostýnský terén n.v. 400-650 m.n.m. Převážně smíšený les, některé části bukové monokultury, hlavní hřeben louky. Průběžnost a viditelnost v terénu převážně dobrá, od výborné až po ztíženou především v náletových bukových hustnících. Občasný výskyt kamenů, v JZ části závodního prostoru výskyt kamenných bloků a skalních útvarů. (Především pro nedělní závod a start 1) Po únorové kalamitní sněhové nadílce místně ztížená průběžnost kvůli výskytu polámaných větví a korun stromů.

                                                               V závodním prostoru probíhá intenzivní těžba. Nové paseky v rámci možností budou zaneseny v mapě.                                                         

Zakázané prostory:                               Zákaz vstupu na nově osázené lesní paseky!

               

Předchozí mapa:                    70% zcela nový prostor, 30% v JZ části závodního prostoru Ráztoka , 1:15.000, 1989 

               

Popisy kontrol:                      Samoobslužně na informační ceduli v centru.

               

Protesty:                                               Písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB čl.26.1

                                                               Osobně a na adresu hlavního rozhodčího Monika Krejčíková, Nad Stráněmi 4679, Zlín 760 05

 

Občerstvení:                          V centru závodu párty stan . OB bufet s běžným sortimentem a výčepem. Snídaňové i obědové menu.

 

Upozornění:                           Dbejte ve vlastním zájmu pokynů pořadatelů OB i rallye.

 

Zvláštní žádost:                      Závod probíhá se souhlasem státních (evropských) orgánů v přírodním parku Hostýnské vrchy a současně v ptačí rezervaci Natura 2000. Prosíme o respektování pravidel chování.

                                               Na shromaždišti neodhazujte ostré předměty, především spínací špendlíky .Louka slouží ke krmení ovcí.

                                                               Třiďte prosím odpad na 2 druhy- plasty a směs.

 

 

 

 

 

Hlavní funkcionáři:                               ředitel závodů         Tomáš Podmolík

hlavní rozhodčí       Monika Krejčíková R1

                                                               stavitelé tratí            Evžen Pekárek R2, technická pomoc v neděli Tomáš Slováček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monika Krejčíková, hlavní rozhodčí                                                     Tomáš Podmolík, ředitel závodů

 

 

 

 

 

POKYNY K SOBOTNÍMU ZÁVODU

 

 

Start 1

 

1800m, 70m převýšení , modrobílé fáborky.

Pro kategorie:D16A; D16B; D18A; D18B; D20A; D20B; D21A; D21B; D21C; D21E; D35B;D40B; D45B; D50B; D55B; H16A; H16B; H18A; H18B; H20A; H20B; H21A; H21B;H21C; H21E; H35B; H40B; H45B; H50B; H55B; T6
 

Startovní čísla pro kategorie D/H21E, D/H16A, D/H18A a D/H20A budouna startu formou samoobsluhy.
Pozor!!! Současně probíhá Rallye Sprint Kopná.

Cesta na start vede částečně po komunikaci používané k přejezdu aut  mezi RZ. Zde mají přednost auta!!! Dbejte pokynů pořadatelů.

Tato komunikace se bude i přebíhat v místě, kde je povinný úsek mezi kontrolou č. 155 a občerstvovačkou. Hlídáno bude pořadateli OB a rallye. Zde mají závodníci přednost.

Mimo cesty na start a povinného průchodu je asfaltová komunikace vedoucí středem mapy a komunikace na západě mapy zakázaným prostorem.

 

WC na shromaždišti a  před startem provizorní přírodní.

Občerstvení na cestě 500 m před startem před stoupáním, kde bude možné i zanechat věci.Start 2

 

1000m, 90m převýšení, zelenobílé fáborky

Pro kategorie: D10C; D12B; D14B; D60B; D65B; H10C; H12B; H14B; H60B; H65B; H70B;H75B; P3
WC pouze na shromaždišti.

 
 
KAT.            DÉLKA        PŘEV.
D10C           2,6               45                

D12B           2,9               75               

D14B           3,6               95               

D16A           4,6               265             

D16B           4,2               245             

D18A           5,6               270             

D18B           4,4               200             

D20A           6,6               330             

D20B           5,7               300             

D21A           6,6               370             

D21B           5,9               270             

D21C           5,7               300             

D21E           7,6               405             

D35B           5,9               270             

D40B           5,1               240             

D45B           4,4               235             

D50B           4,2               245             

D55B           3,9               160             

D60B           3,2               100             

D65B           2,5               65               

H10C           2,6               45               

H12B           2,9               55               

H14B           3,8               95               

H16A           5,8               365             

H16B           4,8               275             

H18A           7,8               425             

H18B           7,2               375             

H20A           9,8               495             

H20B           7,1               355             

H21A           11,8             700             

H21B           10,0             555             

H21C           7,7               385             

H21E           13,2             835             

H35B           9,0               520             

H40B           7,6               340             

H45B           7,2               325             

H50B           5,6               300             

H55B           5,2               280             

H60B           4,7               250             

H65B           4,3               240             

H70B           3,2               100             

H75B           2,5               65               

P3                2,8               100             

T6                6,2                285              

                                

 

 

 

POKYNY K NEDĚLNÍMU ZÁVODU

 

Start 1

2500m, převýšení 150m, modrobílé fáborky.

Pro kategorie D16A,D18A,D20A,D21E,D21A,D21B,D35B,D40B,H16A,H18A,H20A,H20B,H21E,H21A,H21B,H21C,H35B,H40B,H45B,H50B,T6
Startovní čísla pro kategorie D/H21E, D/H16A, D/H18A a D/H20A budouna startu formou samoobsluhy.
Občerstvení 1100m před startem na cestě pod kopcem, kde bude možné i zanechat věci.
WC na shromaždišti a před startem provizorní přírodní.

Cesta na start křižuje závodní tratě, dodržujte fair play.

Start 2

1000m, převýšení 90m, zelenobílé fáborky. 
Pro kategorie D12B,D14B,D16B,D18B,D20B,D21C,D45B,D50B,D55B,D60B,D65B,H12B,H14B,H16B,H18B,H55B,H60B,H65B,H70B,H75B,DH10C,P3
WC pouze na shromaždišti.

Cesta na start křižuje závodní tratě, dodržujte fair play.

Kategorie

Km

            Převýšení

                             Počet kontrol

D12B

2,4

70

8

D14B

2,8

75

12

D16A

3,1

120

19

D16B

2,5

80

13

D18A

3,3

110

17

D18B

2,9

85

14

D20A

3,7

130

21

D20B

3

75

15

D21E

4,3

155

23

D21A

3,8

165

21

D21B

3,3

120

15

D21C

3

105

15

D35B

3,2

125

18

D40B

3

120

15

D45B

2,8

100

18

D50B

2,7

80

18

D55B

2,6

80

13

D60B, D65B

2,1

50

10

H12B

2,6

80

9

H14B

3

115

12

H16A

3,5

150

22

H16B

3,1

115

15

H18A

3,7

130

21

H18B

3,3

105

16

H20A

4,6

190

28

H20B

3,9

170

21

H21E

5,7

230

29

H21A

4,9

205

29

H21B

4

165

25

H21C

3,8

140

19

H35B

3,9

150

22

H40B

3,8

155

21

H45B

3,5

135

21

H50B

3,3

140

20

H55B

3,3

115

15

H60B

2,8

75

13

H65B

2,5

75

11

H70B, H75B

2,1

60

10

DH10C

2,2

80

6

T6

3,7

150

21

P3

2,9

115

14